Main Photo
Informacje o zmarłym

Antonina Kłoskowska  – polska socjolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Warszawskiego, a także członkini Polskiej Akademii Nauk. 

Antonina Kłoskowska urodziła się 7 listopada 1919 roku w Piotrkowie. Tam ukończyła żeńskie prywatne Liceum Zrzeszenia Nauczycieli Szkół Średnich; maturę uzyskała w maju 1939 roku. Planowała studia socjologiczne na UW, ale wówczas nastąpiło – podobnie jak w przypadku całego jej pokolenia – "wojenne załamanie się biograficznej trajektorii". W rodzinnym Piotrkowie podjęła zatem samokształcenie, zarówno w niewielkich grupach, jak indywidualnie. Traktowane jako zobowiązanie, podjęte "pomimo Niemców", stanowiło część wspólnego, pokoleniowego przeżycia i doświadczenia, a zarazem uświadamiało "wartość doświadczeń autotelicznych", ważny potem aspekt myśli socjologicznej Antoniny  Kłoskowskiej. Ostatecznie studia socjologiczne rozpoczęła w październiku 1945 roku w Łodzi,  od 1946 roku pracując także jako asystentka. Od tej pory ponad 50 lat obecna była w polskiej socjologii instytucjonalnej – z przerwą na historię myśli społecznej, kiedy w okresie stalinowskim socjologia została zawieszona. Tytuł doktora otrzymała za pracę Zagadnienie osobowości człowieka pierwotnego we współczesnej etnosocjologii amerykańskiej (1950) – studia z zakresu osobowości podstawowej. W 1954 roku obroniła rozprawę habilitacyjną Machiavelli jako humanista na tle włoskiego Odrodzenia. Z Uniwersytetem Łódzkim  Antonina Kłoskowska była związana do 1976 roku; tam uzyskała tytuły profesora nadzwyczajnego (1966) i zwyczajnego (1973). Potem pracowała w Warszawie – na Uniwersytecie oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Od 1973 roku była  członkiem korespondentem PAN, a od 1983 – członkiem rzeczywistym Akademii. Kierowała Polskim Towarzystwem Socjologicznym. Była także redaktor naczelną kwartalnika PAN "Kultura i Społeczeństwo". Zmarła 12 lipca 2001 roku.
 
źródło: www.kulturologia.uw.edu.pl 

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (30)